CURRICULUM VITAE
Persoonlijke gegevens  
Naam Bleekrode, R.K. (Robert)
Adres Uiterwaard 85
Postcode en woonplaats 2841 BL Moordrecht
Telefoonnummer 0182 379975, 06 53 753960
e-mail rkb@renmark.nl
Geboortedatum en plaats 01 april 1941, Sydney Australië
Nationaliteit Nederlander en Australiër
Naam, geboortedatum partner van der Molen W. (Wil) 01 Augustus 1940
Burgerlijke staat Gehuwd
Kinderen (2) 32 (m), 30 (j)
Opleiding  
Australisch lager en middelbare onderwijs
Nederlandse HBS-B (Staatsexamen) 1961
Doctoraal elektrotechniek TU-Delft (telecommunicatie) 1968
Militaire dienst  
1967 - 1968 Reserve officier Koninklijke Marine
Aanvullende professionaliseringscursussen
· General Management for Specialists, Cranfield University, School of Management
· Bid management (Aims, UK)
· Successful Negotiating (Londen)
· Diverse ICT onderwerpen
· Diverse project management opleidingen (Nederland)
Functies  
Vanaf 10/2000
Directeur/eigenaar Renmark
1993 - 9/2000
Project Director, KPN.
1991-1993 Managing Director Antillean Telematics NV (KPN dochter).
1986-1991
KPN Telecom: Marketingmanager.
1984-1986
Oprichter en directeur adviesbureau Port Management Consultants.
1974-1986 Hoofdingenieur Gemeente Rotterdam.
1968-1974 Systeemingenieur bij de Koninklijke Marine.
1966-1968 Student-assistent aan de TU-Delft (Elektrotechniek).
Werkervaring  
10/2000 - heden Directeur/eigenaar Renmark. Opdrachten:
· Ontwikkeling van ICT-infrastructuur voor het nieuwe hoofdkantoor van ING
· Ondersteuning ODTR in Ierland (National Regulatory Agency voor telecommunicatie)
· Invoering documentmanagement bij de ING Group Central Staven
· Revitalisatie van Telecommunicatie bij Holland Railconsult
· Ontwerp en realisatie van call centers voor IZA
· Sanering telecommunicatie van IZA
· Modernisering van de call center voor een grote shared service center voor hypotheken
· Ontwikkeling en uitvoering telecommunicatiebeleid van VGZ
1993 - 9/2000 Project Director t.b.v. Corporate Accounts en BU Corporate Networks, KPN. Primaire aandachtsgebieden:
· Dienstontwikkeling; programmanager van de ontwikkeling van nieuwe ICT-dienstverlening (premium centrex);
· Process redesign; ontwikkeling en management van een crash programma voor het repareren van "billing" processen voor vaste verbindingen en package switched data services; aanpassing organisatie, processen en systemen voor zelfstandige business line;
· Bidmanagement; verantwoordelijk voor het tot stand brengen van offertes voor complexe systemen en diensten, zowel nationaal als internationaal, waaronder datanetwerken voor de overheid en Outsourcing van "call-centre" diensten voor heel Europa voor een grote computer leverancier; tevens het uitdragen van kennis omtrent de 'Business Cycle' via cursussen, het intranet en interne publicaties;
· Implementatie; de leiding over projecten waaronder het realiseren van internationale "Virtual Private Network" diensten van AT&T/Unisource voor corporate klanten en het invoeren van nieuwe operationele processen;
· Analyse en advies; taxaties, organisatieadviezen, ontwikkeling van actieplannen, projectspecificaties, marktontwikkeling.
1991-1993 Managing Director Antillean Telematics NV, een 100% dochter van PTT Telecom. Primaire aandachtsgebieden:
· Ontwikkeling van een beleidsplan voor overheid en bedrijfsleven voor versterking van de nationale economie door middel van telematica en het zorg dragen voor de acceptatie daarvan;
· De inrichting van een effectieve en efficiënte organisatie waarmee een positie verworven kon worden voor PTT Telecom in het Caribische gebied als leverancier van telematicadiensten. Het werven en opleiden van lokaal personeel was hierbij een belangrijk uitgangspunt;
· Ontwikkeling, marketing en realisatie van een full-service concept passend bij de specifieke markt in het Caribische gebied, waarbij Outsourcing een belangrijk aspect was.
1986-1991 PTT Telecom: Marketingmanager. Primaire aandachtsgebieden:
· Verantwoordelijk voor de invoering van "corporate account management" en een marktgerichte opstelling van PTT Telecom in de marktsegment Transport en Logistiek;
· Vanaf 1987 verantwoordelijk voor de omslag van product gerichte verkoop naar marktgerichte verkoop van de onderneming in deze branche. Met ingang van september 1989 tevens verantwoordelijk voor de marktsegmenten Handel en Industrie;
· De marketing van zowel conventionele telecommunicatiesystemen en de invoering van nieuwe producten en diensten (b.v. computer aided telephonie, automatic call distribution, satellietcommunicatie).
1984-1986 Oprichter en directeur van het adviesbureau Port Management Consultants. Primaire aandachtsgebieden:
· De oprichting van de onderneming;
· Verwerving van consultancy opdrachten voor o.m. het ministerie van V&W, de Gemeente Amsterdam en een buitenlandse haven;
· De sturing van en inhoudelijk medewerken aan systeemontwerp, doorlichting van organisaties en systeemevaluatie.
1974-1986 Hoofdingenieur Gemeente Rotterdam. Primaire aandachtsgebieden:
· De leiding van de projectorganisatie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het verkeersbegeleidend-systeem (VBS) van de haven van Rotterdam. Dit project, met een budget van 250 miljoen, behelsde een volledige reorganisatie van nautisch beheer van de haven en de realisatie van alle benodigde organisatorische en technische voorzieningen voor moderne begeleiding van het scheepvaart verkeer;
· Eindverantwoordelijk voor een veelheid van projecten voor verbetering van het havenbeheer.
1968-1974 Systeemingenieur bij de Koninklijke Marine. Primaire aandachtsgebieden:
· Oprichting en leiding geven aan een groep specialisten op het gebied van "systems engineering" en software ontwikkeling;
· Verantwoordelijk voor de uitvoering van "systems engineering" en bouw van softwaresystemen voor geavanceerde oorlogsschepen voor Nederlandse en buitenlandse marines.
1966-1968 Student-assistent aan de TU-Delft (Elektrotechniek). Primaire aandachtsgebieden:
· Begeleiding van studenten bij de uitvoering van practica en bij de voorbereiding voor het afleggen van examens.
Overige relevante werk ervaringen  
· Van 1991 tot 1993 als docent betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de postacademische opleidingen voor telecommunicatie, geïnitieerd door de universiteit van de Nederlandse Antillen in samenwerking met PTT Telecom.
Vrijetijdsbesteding  
Sport:
· Scuba-diving (PADI certified divemaster)
· Paardrijden.
Vrije tijd:
· Fotografie
· Wandelen
· Reizen.