Robert Bleekrode
Even voorstellen ...
Ik ben in Australië geboren en getogen. Geheel onverwacht moest het gezin in 1957 naar Nederland verhuizen. En zo kwam ik als 15 jarige Australiër in een voor mij vreemde cultuur. In korte tijd leerde ik Nederlands. Het heeft mij veel meer tijd gekost om de Nederlandse cultuur te doorgronden.
Mijn grote belangstelling voor techniek bracht mij tot een studie elektrotechniek aan de TU Delft. Maar in de loop der jaren is de rol van de mens in systemen en organisaties mij steeds meer gaan boeien. Ik werk nu als veranderingsmanager.
Loopbaan
Na het behalen van mijn HBS-B diploma en het voltooien van een studie aan de TH Delft werd ik door de Koninklijke Marine opgeroepen om mijn dienstplicht te vervullen. Ik mocht leiding geven aan systeemanalisten en programmeurs, die software ontwikkelden voor nieuwe oorlogsschepen (de GW-fregatten). Naast het schrijven en implementeren van de programmatuur zorgden wij ook voor de systems engineering. Het werk was zo boeiend en uitdagend dat ik mijn taak als burger nog enige jaren voortzette. In 1974 werd ik gevraagd het systeem voor de begeleiding van de scheepvaart (VBS) in de Rotterdamse haven te vernieuwen. Het ging niet alleen om het realiseren van een nieuwe technische inrichting, maar ook het renoveren van de organisatie en de regelgeving. Het VBS is na bijna 20 jaar bedrijf nog altijd het meest geavanceerd in zijn soort. Van 1986 tot eind 2000 werkte ik voor KPN, eerst als marketing manager verantwoordelijk voor de omslag van productgerichtheid naar marktgerichtheid in de segmenten Transport en Telemarketing. Vervolgens heb ik voor KPN op de Nederlandse Antillen een organisatie voor telematicadiensten opgezet. Hierna sloot mijn KPN-carriere af als probleemoplosser. In oktober 2000 verliet ik KPN om in mijn eigen bedrijf, RENMARK, zelfstanding te werken.
Wat doe ik graag?
De doelstelling van Renmark is: Implementatie van Communicatie. Ik werk het liefst aan opdrachten waar ik kan zorgen voor consensus en synergie op het snijvlak van organisatie en techniek.
In complexe en diffuse situaties kan ik:
· de essenties snel boven tafel krijgen
· samen met alle niveaus een oplossing ontwikkelen
· groepen inspireren en mensen tot elkaar brengen
· synergie tot stand brengen
· tijdens de implementatie iedereen bij de les houden

Mijn ervaring is dat de materiekennis binnen organisaties meestal wel beschikbaar is. Het vermogen om in goed overleg met alle betrokkenen te ontdekken wat er werkelijk aan de hand is, een oplossing met een breed draagvlak te ontwikkelen en de focus op deze oplossing houden, is schaars. En juist dit heb ik te bieden. Ik functioneer graag op twee terreinen: als interim-manager waar het gaat om verandering van de organisatie en/of de bedrijfsprocessen, in samenhang met de introductie van nieuwe technologische oplossingen. Maar ook als manager verantwoordelijk voor het realiseren van projecten in complexe en multidisciplinaire omgevingen.

Interesses en hobbies
Naast mijn werkzaamheden heb ik steeds tijd vrij gemaakt voor een drietal passies: fotografie, reizen en duiken. In de fotografie richt ik mij vooral audio-visuals waarin in elkaar overvloeiende beelden en muziek sterk tot de verbeelding van de kijker kunnen spreken. Mijn reizen samen met mijn vrouw Wil, komen voort uit de belangstelling voor andere culturen en mensen die leven onder andere omstandigheden. Bij het duiken, meestal samen met mijn dochter Wendy, gaan andere werelden voor je open.